Chętnie i na własny koszt odwiedzimy Wasz Samorząd i pokażemy, jak to wszystko działa!

KIM

JESTEŚMY?

  • Krearo – zespół zmotywowanych, kreatywnych ludzi, którzy potrafią wyznaczać cele i skutecznie dążyć do ich osiągnięcia.

System PoLA

Elektroniczny system do głosowania
System publikacji i analizy wyników
System dystrybucji dokumentów drogą elektoniczną
System transmisji i archiwizacji wideo

Samorządowy Serwis Informacyjno-analityczny (SSIA)

SSIA pozwoli  gromadzić informacje z różnych źródeł (referatów i jednostek organizacyjnych Gminy lub Starostwa) aby opublikować  je na głównej stronie internetowej Urządu.

Copyright © Krearo Sp. z o.o. 2018 — Wszelkie prawa zastrzeżone.